ALKEISHIUKKASTEN  JAKSOLLINEN  JÄRJESTELMÄ
                          (käänteiset energiat, E = hf)

  suvut 171103_212107_0.pct
  171103_212107_1.pct ryhmät
JaksJarj.png

JaksJarjEnd1.png